Odrobina wiedzy fachowej - elementy konstrukcji okna pcv

Niemal każdy użytkownik okien jest w stanie wyliczyć zasadnicze elementy konstrukcji okna. Dziś odpowiemy sobie na pytanie z czego dokładnie składa się okno pcv.

Czy to okno otwierane, czy też nie, na pewno musi posiadać ramę, inaczej mówiąc - ościeżnicę. Jeśli mamy do czynienia z oknem otwieranym to będzie ono miało ościeżnicę oraz skrzydło, które jest elementem otwieranym. To wiedzą chyba wszyscy, ale z jakich jeszcze elementów zbudowane jest okno?

Konstrukcje okien, bez względu na materiał z którego są wykonane, skonstruowane są z tych samych elementów. Jak możemy się domyśleć, jest ich zdecydowanie więcej, niż dwa wcześniej wymienione. W najprostszym jednoskrzydłowym oknie wyróżniamy osiem odmiennych elementów konstrukcyjnych. W tym miejscu nie będziemy ich wymieniać, gdyż poniżej znajduje się schemat przedstawiający wszystkie kluczowe elementy konstrukcji każdego okna. Grafika, jak i pojęcia zastosowane do jej opisania zaczerpnięte są z normy PN-EN 12519:2007 „Okna i drzwi. Terminologia”. Warto zauważyć, iż określenia użyte w schemacie mogą być różne od tych używanych na co dzień w branży. Należy mieć na uwadze, że stosowanie potocznego nazewnictwa, które może być inne w różnych regionach kraju, może przyczynić się do powstawania trudnych do poprawienia błędów, nazewnictwo tego typu jest bowiem wieloznaczne i niejasne. Stąd warto zapoznać się z fachowymi terminami.

Norma PN-EN 12519:2007 opisuje i nazywa 13 elementów okna pcv. Na poniższym schemacie zobaczyć można elementy okna pcv, wraz z nazwami je opisującymi.

elementy konstrukcji okna pcv

 

 1. Nadproże
 2. Ramiak górny ościeżnicy
 3. Nadświetle
 4. Ślemię
 5. Ramiak górny skrzydła
 6. Stojak ościeżnicy
 7. Skrzydło
 8. Szczeblina
 9. Ramiak boczny skrzydła
 10. Ramiak dolny skrzydła
 11. Słupek okienny
 12. Oszklenie dolne
 13. Ramiak dolny ościeżnicy/Próg

 

Co ciekawe, w normie PN-EN 12519-2007 znajdziemy także czterojęzyczny słownik terminologii stosowanej w branży.