Ciepłe Parapety

Kiedy przy montażu okien wskazane jest stosowanie ciepłego parapetu?

Im wyższą izolacyjność cieplną mają okienne profile oraz zainstalowane w nich zestawy szybowe, tym istotniejsze staje się dokładne osadzenie okien w ścianach. Właściwy montaż okien zapewnia szczelność oraz izolację termiczną na styku ościeżnicy okna z ościeżem, innymi słowy z otworem w ścianie, dodatkowo zapewnia ochronę pianki montażowej przed zawilgoceniem, a tym samym jej degradacją.

W czasie montażu bardzo ważne jest, by okno miało jednakowo skuteczne uszczelnienie na całym swym obwodzie, również od dołu, gdzie z uwagi na późniejszy montaż parapetów zewnętrznych jak i wewnętrznych pozostawia się szczelinę większą niż po bokach i od góry.

Gdy mamy do czynienia z oknami niewielkimi i średnimi zapewnienie ciągłości izolacji nie nastręcza trudności, gdyż stosowane przy montażu kliny usuwa się po utwardzeniu się pianki montażowej. Stosuje się także specjalne wkładki termiczne pod dolnymi profilami ościeżnicy, które uszczelnia się tylko silikonem. Co prawda można by doszukać się w tym miejscu liniowego mostka cieplnego, szczególnie w przypadku, gdy zewnętrzny parapet wykonany będzie z płytek ceramicznych, zaś parapet wewnętrzny z kamienia, na przykład marmuru. Jednakże jeśli zastanowimy się głębiej, to tego rodzaju mostki znajdziemy także w pozostałych miejscach, w których okno styka się ze ścianą, ponieważ nawet ciepły montaż nie eliminuje ich całkowicie.

Tymczasem w przypadku okien dużych, bądź szczególnie ciężkich, na przykład trzyszybowych, sprawa wygląda już inaczej. Większość producentów, w przypadku montażu takich dużych okien zaleca, aby plastikowe kliny pozostawić na stałe, tak aby okno poprzez swój ciężar nie powodowało osiadania pianki montażowej, co powodowało by nieszczelności, szczególnie na styku okna z nadprożem. W związku z tym kliny umieszczać należy równolegle pod dolnym profilem ościeżnicy, aby nie zostały one przypadkowo usunięte, przykładowo podczas montażu parapetów. Każdy z klinów stanowi punktowy mostek termiczny, a z uwagi na wielkość okna, może być ich wiele, to i straty ciepła mogą być istotne.

Dobrym rozwiązaniem dla takich dużych okien jest stosowanie tak zwanego ciepłego parapetu z z twardego polistyrenu ekstrudowanego, który układa się na podokiennej części ściany. Nie jest to jednak rozwiązanie najtańsze i ciężko ocenić, czy nakład finansowy poniesiony na montaż ciepłych parapetów zwróci się w niedalekim czasie. Jednakże bez wątpienia zastosowanie ciepłego parapetu w wysokim stopniu ogranicza mostki termiczne w dolnych częściach okna, daje oknom solidne oparcie a także znacząco zwiększa szczelność na podmuchy wiatru oraz wodę.