Ciepły montaż okien w technologii SWS

montaz okna sws smSWS, czyli Soudal Window System to system umożliwiający właściwy montaż trójwarstwowy stolarki otworowej, zwany często „ciepłym montażem”. Jest to skuteczne i trwałe uszczelnianie miejsc osadzania okien w ościeży.

Zastosowanie okiennych taśm paroizolacyjnych jest jedyną efektywną metodą na zabezpieczenie warstwy piany poliuretanowej przed niepożądanym przenikaniem  wilgoci z powietrza. Wyłącznie sucha warstwa piany ma właściwe parametry izolacyjne, jak również akustyczne.

Poniżej kolejne etapy ciepłego montażu okien w technologii SWS.

Etap pierwszy - przygotowanie podłoża

Ościeże (otwór okienny) powinno być równe i stabilne, po ty by umożliwić właściwe ułożenie taśm. Podłoża nierówne, na przykład wykonane z pustaków ceramicznych trzeba wyrównać za pomocą zaprawy murarskiej.

Etap drugi - przyklejanie taśmy do ościeżnicy

Taśmę paroszczelną (w kolorze czerwonym) przykleić należy na ościeżnicę od wewnętrznej strony, a białą taśmę paroprzepuszczalną - od zewnętrznej. W narożnikach trzeba zostawić zakład około 4 cm, jest to tak zwane ucho, następnie paskiem kleju należy skleić taśmę.

Etap trzeci - wypoziomowanie oraz mechaniczny montaż ościeżnicy w otworze okiennym

Ościeżnicę ustawić należy we właściwym miejscu otworu, wypionować, wypoziomować, a następnie unieruchomić przy użyciu klinów lub klocków z drewna impregnowanego bądź tworzywa sztucznego. Osadzić mechanicznie na kotwy, konsole lub dyble - zależnie od zaleceń producenta okna.

Etap czwarty - przyklejanie taśmy paroprzepuszczalnej do ościeża na zewnątrz

Należy usunąć osłonkę w kolorze białym, która zabezpiecza taśmę, następnie przykleić ją do muru, na suche, zagruntowane ościeże. Żeby zagwarantować szczelne połączenie, trzeba delikatnie naciągnąć folię i docisnąć pasek butylu gumowym wałkiem. Trzeba taśmę zabezpieczyć przed działaniem zewnętrznych warunków atmosferycznym, najpóźniej trzy miesiące od montażu, a w wypadku, gdy naklejamy do okna zamontowanego wcześniej, należy zrobić to niezwłocznie.

Etap piąty - Wypełnienie szczeliny poliuretanową pianą

Przerwa między ościeżnicą i ościeżem musi być dokładnie wypełniona sprężystym materiałem izolacyjnym, który kompensuje ruchy ościeżnicy, powstające w skutek zmian temperatury oraz wilgotności otoczenia. Znakomite rezultaty osiągniemy stosując pianki poliuretanowe wysokiej jakości. Zależnie od miejsca zastosowania oraz konstrukcji stolarki, stosować można pianki: Soudafoam Classic, Soudafoam Maxi Express, Soudafoam Maxi,  Soudafoam Low Expansion, Flexifoam.

Zwilżenie podłoża przed aplikacją piany przyśpieszy proces polimeryzacji, a także poprawi strukturę komórkową piany. Szczelinę należy wypełnić pianą jedynie częściowo, z uwagi na rozprężalność piany w czasie jej utwardzania. Grubość warstwy nie powinna przekroczyć 3 cm. Gdy piana zostanie utwardzona, należy obciąć wszelkie naddatki ostrym narzędziem, uważając przy tym, aby nie uszkodzić taśmy.

Etap szósty - Przyklejanie taśmy paroszczelnej do ościeża od wewnątrz

Czerwona taśma paroszczelna ma za zadanie ochronę warstwy poliuretanowej piany przed przenikaniem pary wodnej oraz wilgoci z wnętrza budynku.

Należy zdjąć osłonkę zabezpieczającą (białą), następnie przykleić taśmę do suchego, zagruntowanego ościeża. Docisnąć pasek butylu za pomocą gumowego wałka, w celu zapewnienia szczelnego połączenia taśmy z murem.

taśma powinna po wyklejeniu przylegać na całej szerokości do podłoża. Miejsca łączenia wystających łączników oraz taśm doszczelnić należy klejem Vapourseal.

Ciepłe parapety

cieply parapet 2Podczas wymiany okien na nowe, wskazane jest, by prócz prawidłowego montażu z zastosowaniem taśm uszczelniających, zastosować tak zwane ciepłe parapety. Przeważnie bywają to podokienne profile z twardego polistyrenu ekstrudowanego XPS (styroduru) bądź twardego styropianu EPS.

Profile tego typu mają na celu eliminację przedmuchów pomiędzy parapetem a oknem, a także uniemożliwienie powstawania w tych miejscach termicznych mostków. Profile redukują zatem straty ciepła. Dodatkowo hamują powstawanie zawilgoceń. Profile tworzą zarazem oparcie dla zewnętrznego i wewnętrznego parapetu. Są wyjątkowo łatwe w montażu.

cieply parapet

Kształtki przykleić należy do wypoziomowanego, wyrównanego otworu okiennego, przy użyciu kleju do styropianu uzupełnić należy nierozprężną pianką albo właściwym silikonem. Gdy klej wyschnie nałożyć trzeba ramę okna na profil i wcisnąć tak, by elementy się zazębiły, następnie znów należy skontrolować poziom.

Profile podokienne przyklejać można także do podłoża korzystając z odpowiedniej, nierozprężnej piany pistoletowej stosowanej do przyklejania styropianowych płyt, lecz pod warunkiem, że piana rozprowadzona będzie na gęsto, tak, by po przyklejeniu profilu nie powstały między podłożem a profilem pustki powietrzne. Tyczy się to w szczególności strefy po 20 cm pod pionowymi elementami okna.

Należy mieć na uwadze, iż jeśli zewnętrzne parapety zamierzamy montować w terminie późniejszym, to profile podokienne koniecznie trzeba zabezpieczyć przed oddziaływaniem promieni słonecznych, stosując preparat gruntujący pod tynki. Dozwolone jest także użycie właściwie rozwodnionego kleju do styropianu bądź siatki elewacyjnej.

Zalety zastosowania ciepłego montażu:

  • istotne obniżenie kosztów zużycia energii
  • dwukrotnie niższe straty ciepła
  • eliminacja mostków termicznych
  • brak zawilgoceń
  • brak grzyba i pleśni
  • poprawienie mikroklimatu pomieszczeń
  • prosty i szybki montaż

zestawienie